Køkkenmedhjælpere i statens tjeneste

28-09-2006
Historisk

Finansministeriet og FOA - Fag Og Arbejde har den 25. september 2006 indgået organisationsaftale for køkkenmedhjælpere i statens tjeneste. Aftalen indebærer bl.a., at køkkenmedhjælpere overgår til nyt lønsystem, og at de pr. 1. oktober 2006 overgår til aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.


Bemærkninger

Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2005. Dog træder ændringerne af lønsystemet først i kraft den 1. april 2007.


Download cirkulære som PDF