Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i statens tjeneste

22-11-2004
Historisk

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation (LC) har den 11. oktober 2004 indgået aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i statens tjeneste.


Bemærkninger

Aftalen indeholder et permanent nyt lønsystem, der omfatter alle nuværende og kommende tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte kortteknikere, kartografer, overkartografer, sektionslederes samt tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte med anden stillingsbetegnelse omfattet af Kort- og Landmålingsteknikernes Forenings forhandlingsret.

Status for fornyelse af aftalen

Tirsdag den 5. april 2005 underskrev Finansministeriet og Kort- og Landmålingsteknikernes Forening resultatet af forhandlingerne om fornyelse af organisationsaftale for kort- og landmålingsteknikere og aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i statens tjeneste for perioden 2005 - 2008.
Læs mere om status for fornyelse af aftalen (0,06 Mb)


Download cirkulære som PDF