Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere, kartografer og kortteknikere

15-09-2008
Historisk

Finansministeriet og Konstruktørforeningen samt Kort- og Landmålingsteknikernes Forening har indgået organisationsaftale for bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere samt kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i staten


Status for fornyelse af aftalen ifm. OK11

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 samt Konstruktørforeningen og Kort- og Landmålingsteknikernes Foreninge ifm. OK11 er parterne enige om at forny organisationsaftalen.

Læs mere om fornyelsen her.

Bemærkninger

Vær opmærksom på, at organisationsaftalen først har virkning fra 1. oktober 2008. De hidtidige organisationsaftaler for hhv. bygningskonstruktører (KF) i staten med Perst.nr. 041-04 samt for kort- og landmålingsteknikere m.fl. med Perst. nr. 017-06 er således gældende frem til 30. september 2008.


Download cirkulære som PDF