Protokollat vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling

19-06-2006
Gældende

Finansministeriet, HK/STAT og SL har den 14. juni 2006 indgået protokollat om løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling


Bemærkninger

Protokollatet udgør sammen med den til enhver tid gældende StK-fællesoverenskomst og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) det samlede overenskomstgrundlag


Download cirkulære som PDF