Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

03-11-2006
Historisk

Finansministeriet og COII samt AC har indgået aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Aftalen finder anvendelse for tjenestemandslignende ansatte og lærere ansat i henhold til overenskomst for akademikere i statenDownload cirkulære som PDF