Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

03-12-2008
Historisk

Finansministeriet og COII samt AC har indgået aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Aftalen finder anvendelse for tjenestemandslignende ansatte og lærere ansat i henhold til overenskomst for akademikere i staten.


Bemærkninger

Aftalen gælder for tjenestemandslignende lærere under LC/CO10's forhandlingsområde frem til 31. juli 2014. For lærere hvis vilkår forhandles af Akademikerne følges i stedet arbejdstidsbestemmelserne i Akademikeroverenskomsten (Modst. nr. 020-13) for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. nedenstående link.


Download cirkulære som PDF