Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK)

29-11-2006
Historisk

Finansministeriet og HK/STAT har den 29. november 2006 indgået organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) i staten, der erstatter organisationsaftalen af 30. november 2005.


Bemærkninger

Indgåelsen af en ny organisationsaftale skyldes, at der i den tidligere organisationsaftale fejagtigt indgik en for høj sats til aflønningen af kontorelever under 18 år og en for lav sats til aflønning af elever, hvis praktikperiode forlænges, uden at det skyldes en af den pågældende tilregnelig årsag, jf. § 8, stk. 2 og 5. Dette er eneste vilkårsændring i aftalen.

Herudover har det været Finansministeriets ønske, at udarbejde et cirkulære, der alene indeholder de bestemmelser, der er gældende efter 1. oktober 2006. Bestemmelser, der ikke længere er gældende, er redaktionelt fjernet med angivelse af, at de ikke er gældende efter 1. oktober 2006.

Derudover er benævnelsen af løngrupper, der ændres med virkning fra 1. oktober 2006 ændret med angivelse af benævnelsen fra denne dato.

Status for fornyelse af aftalen

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og HK/STAT afsluttet den 27. februar 2008 er der opnået enighed om vedlagte ændringer i organisationsaftalen.
Læs mere om status for fornyelse af aftalen (0,05 Mb)


Download cirkulære som PDF