Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK)

30-11-2005
Historisk

Finansministeriet, HK/STAT, Dansk-Laborantforening og SAM-DATA har den 30. november 2005 indgået organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK). Aftalen indebærer bl.a. en sammenlægning af de hidtidige tre organisationsaftaler. Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2005. Dog træder en række væsentlige ændringer, herunder justeringer af basislønninger, først i kraft den 1. oktober 2006. Aftalen indebærer fra fra 1. oktober 2006 overgang til aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Personalestyrelsen vil afholde en række briefinger om den nye aftale i løbet af januar 2006, ligesom der vil blive afholdt brieringer om den nye aftale om arbejdstid for tjenestemænd.Download cirkulære som PDF