Laboratoriefunktionærer i statens tjeneste

19-12-2002
Historisk

Finansministeriet har med HK/STAT og Dansk LaborantForening den 19. december 2002 indgået organisationsaftle for laboratoriefunktionærer i statens tjeneste. Organisationsaftalen udgør sammen med StK-fællesoverenskomsten af 2. juli 2002 det samlede overenskomstgrundlag.


Status for fornyelse af aftalen

Finansministeriet og HK/STAT nåede den 20. februar 2005 til enighed om en sammenlagt og stærkt forenklet organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK), der dækker ca. 25.000 medarbejdere i staten. Pr. 1. oktober 2006 overgår de ansatte til den ny arbejdstidsaftale, herunder omfattes laboratoriefunktionærer og IT-medarbejdere af månedsnorm og tillæg af 50 pct. til overarbejdstimer. Dog videreføres de oprindelige bestemmelser om pauser ved deltid og overarbejde samt grænsen for, hvornår den ansatte ikke har nogen højeste arbejdstid. Pr. 1. oktober 2006 gennemføres en række justeringer af basislønningerne for de tre grupper.


Download cirkulære som PDF