Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (tidligere: Danmarks JordbrugsForskning)

18-06-2007
Historisk

Finansministeriet og JID har indgået organisationsaftale for jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus UniversitetDownload cirkulære som PDF