Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

28-07-2008
Historisk

Finansministeriet og JiD (Faglig organisation for jordbrugsteknologer, jordbrugsteknikere og Studerende) har indgået organisationsaftale for jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet


Status for fornyelse af aftalen ifm. OK11

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 og JiD er parterne enige om at forny organisationsaftalen.

Læs mere om status for fornyelse af aftalen her .


Download cirkulære som PDF