Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

06-08-2008
Historisk

Finansministeriet og Ledernes Hovedorganisation har indgået organisationsaftale for værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet


Status for fornyelse af aftalen ifm. OK11

Ved forhandling mellem Finansministeriet og Lederne ifm. OK11 er parterne enige om at forny organisationsaftalen.

Læs mere om fornyelsen her.


Download cirkulære som PDF